23 plays

Kana Nishino & Miwa & Juju & Mai Kuraki ~ True Colors @ FNS Uta no Natsumatsuri (2012.08.08)

Kana Nishino in Scawaii Magazine, November 2014 ~

Kana Nishino ♡ Only☆Star 2013/06/17

Kana Nishino & Akiko Hiramatsu 

Kana Nishino & Akiko Hiramatsu 

Kana Nishino ♡ Only☆Star 2010/05/24

Kana Nishino ♡ Only☆Star 2010/08/16

Kana Nishino ♡ Only☆Star 2010/08/16

Notte Themes     ☾